logo

Avís legal

www.revisemandorra.com és un domini d’Internet de titularitat de REVISEM, SL.

L’accés a aquesta pàgina web i a la informació continguda comporta l’acceptació de les condicions previstes en aquest avís legal. Per aquest motiu, li recomanem que llegeixi atentament el contingut d’aquest avís si vol accedir i utilitzar la informació i els serveis que s’ofereixen des de la web, i determini lliure i voluntàriament si desitja facilitar les seves dades personals a REVISEM, a través dels diferents canals habilitats per a això. En cas que faciliti dades de tercers, REVISEM entén que vostè compta amb el consentiment dels mateixos i es compromet a traslladar-los la informació continguda en aquest avís legal, eximint a REVISEM de qualsevol responsabilitat en aquest sentit.

L’usuari, per mitjà de les diferents àrees que formen part del lloc web, pot visitar, obtenir informació, utilitzar una sèrie d’aplicacions, i adreçar consultes i/o reclamacions.

La bústia de contacte de la web té caràcter merament informatiu, sense que, en cap cas, puguin derivar-se responsabilitats jurídiques vinculants en cas de resposta.

Política d’ús i clàusules de no responsabilitat

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions descrites a continuació.

REVISEM no es fa responsable:

  • dels perjudicis que es puguin ocasionar per la no disponibilitat del servei en temps complet, tant per causes alienes com pròpies.
  • de les eventuals discrepàncies que puguin sorgir entre la versió dels seus documents impresos i la versió electrònica dels dits documents publicats a la seva pàgina web.
  • dels danys i perjudicis que puguin derivar de l’accés, impossibilitat d’accés, de l’ús o de la mala utilització dels continguts del web. Tampoc es fa responsable de la informació obtinguda a través d’enllaços o links a sistemes externs que no siguin dependents de REVISEM.
  • dels danys o perjudicis causats per decisions preses sobre la base de la informació subministrada per aquest mitjà, ni de possibles inexactituds, omissions o errors aquí contingudes.

Els usuaris es comprometen a utilitzar aquest web i els seus serveis respectant sempre les condicions, reservant-se REVISEM totes les accions legals que li puguin correspondre per qualsevol responsabilitat que es derivi del seu incompliment.

Només està autoritzat l’ús personal de les imatges i arxius que es poden descarregar de la web. El seu ús comercial no està permès. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.

REVISEM es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació que figura al seu web sense avís previ.
Aquesta política d’ús és d’aplicació única a aquesta pàgina web i no es garanteix en els accessos a través d’enllaços a d’altres pàgines web.

Propietat intel·lectual

Tots els textos, dissenys, imatges, bases de dades, logotips, estructura i altres elements del web www.revisemandorra.com estan protegits per les lleis i pels tractats internacionals relatius a la propietat intel·lectual. Qualsevol reproducció, transmissió, adaptació, traducció, modificació, comunicació al públic, o qualsevol altra explotació de la totalitat o de part d’aquest web, efectuada de qualsevol manera o per qualsevol mitjà electrònic, mecànic o altre, estan estrictament prohibits, llevat d’autorització prèvia de REVISEM. Tota infracció a aquests drets podrà donar lloc a procediments civils o penals. 

 
carregant...
Desplaça cap amunt